Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Adresát
Internetový obchod: www.grimax.sk

Spoločnosť: GRIMAX SK s.r.o.

So sídlom: Galvániho 15C, 821 04 Bratislava

IČO / DIČ: 50155911 /SK2120197453 

E-mailová adresa: bratislava@grimax.sk

Telefónne číslo:+421 948 733 357

 

Oznamujem Vám, že odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tohto tovaru (*):

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
Číslo objednávky: (*)
Kúpna cena za tovar bola uhradená dňa: (*) spôsobom: (*)


Meno a priezvisko spotrebiteľa / kupujúceho: (*)
Adresa spotrebiteľa: (*)
Email: (*)
Telefón: (*)


Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov uhradených na kúpnu cenu tovaru na bezhotovostným prevodom na bankový účet č. (*)

 

V (tu vyplňte miesto), Dňa (tu doplňte dátum)

 

(Podpis)
______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 

(*) Údaje doplňte.

Načítám, prosím vydržte...